We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft and poses a security risk.

Please switch to current Microsoft Edge, Firefox or Chrome.

Yhteistyöllä 2020

Vuonna 2020 aloitimme Yhteistyöllä parempi yhteisö -hankkeen keskellä poikkeusaikaa. Vuoden asettamista haasteista huolimatta hanke käynnistyi onnistuneesti ja saavutimme monta tärkeää tavoitetta.
Ihmisiä lähettiläskoulutuksessa

Neuvontaa myös etänä

Koronatilanteen vuoksi aloitimme toiminnan keväällä tarjoamalla neuvontaa puhelimitse. Kesäkuussa tilanteen parannuttua pystyimme tarjoamaan myös avointa neuvontaa Koivukylän avoimessa kohtaamispaikassa ja myöhemmin myös Esma ry:n ja Suomi-Syyria Ystävyysseura ry:n tiloissa.

Vaikka haastava vuosi on rajoittanut neuvontatoimintaa, onnistuimme vuoden 2020 aikana palvelemaan yhteensä 15 monikulttuurista vammaista ihmistä tai heidän lähiomaistaan. Tämä on merkittävä saavutus hankkeen ensimmäiselle vuodelle sekä osoitus siitä, että tuelle on tarvetta.

Kohtaamiset verkossa

Viime vuoteen kuului kokoontumisrajoituksista huolimatta myös monia tapahtumia, sillä keskityimme järjestämään erityisesti webinaareja ja etäkoulutuksia.

Esimerkiksi monikulttuurisia vammaisia ihmisiä työssään kohtaaville suunnattu Yhdessä! -webinaari tavoitti noin 70 osallistujaa. Järjestimme webinaarin yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön, Vammaisten maahanmuuttajien Tukikeskus Hilman, Suomen Pakolaisavun ja Autismiliiton kanssa. Se sai erityisesti kiitosta siitä, että kokemusasiantuntijat olivat mukana tärkeässä roolissa.

Ensimmäinen lähettiläskoulutus

Järjestimme viime syksynä myös hankkeen ensimmäisen monikulttuuristen järjestöjen ja yhteisöjen edustajille suunnatun lähettiläskoulutuksen yhdessä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa.

Lähettiläskoulutus lisäsi motivaatiotani edistää vammaisten ihmisten osallisuutta. Samaa mieltä 100% vastaajista.

Koulutus herätti paljon kiinnostusta ja aihe herätti vilkasta keskustelua. Kaikki koulutetut kertoivat saaneensa hyödyllistä uutta tietoa vammaisuudesta. He suunnittelivat hyödyntävänsä koulutusta tiedonlevitykseen ja keskustelun lisäämiseen yhteisönsä sisällä. Voit lukea lähettiläskoulutuksesta lisää täällä.

Lähettiläskoulutuksen osallistuja: "Olen erittäin tyytyväinen tähän koulutukseen."

Koulutuksia myös vammaistoimijoille

Vuoden aikana järjestimme kaksi monikulttuurisuuskoulutusta vammaistoimijoille ja alan opiskelijoille, joista saimme osallistujilta erittäin positiivista palautetta. Vastaajat kertoivat saaneensa koulutuksessa hyödyllistä tietoa ja moni uskoi voivansa hyödyntää sitä omassa työssään.

Voit tutustua monikulttuurisuuskoulutukseemme Koulutukset-sivulla.

Palautteita monikulttuurisuuskoulutuksistamme:
"Selkeät esimerkit ja konkreettinen lähestymistapa asioihin." 
"Uusia näkökulmia, tietoa ja verkostoitumista."
"Hyvin esitetty asiat. Herättivät paljon ajatuksia aiheesta."

Monenlaista yhteistyötä

Viime vuoden lopulla käänsimme myös Kehitysvammaliiton kehitysvammaisuudesta kertovan video arabiaksi yhdessä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön, Yhteiset Lapsemme ry:n, Diakin, Kehitysvammaliiton ja Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman kanssa. Videon voi katsoa täällä.

Vaikka vuosi oli monella tapaa haasteellinen, on uusi tilanne luonut myös uusia mahdollisuuksia. Tästä kertovat muun muassa puhelinneuvonta sekä useat webinaarit ja verkkokoulutukset. Uutteran ja vaiherikkaan ensimmäisen hankevuoden jälkeen uskomme, että seuraava vuosi tulee sisältämään lisää onnistumisia. Tervetuloa mukaan seuraamaan hankkeen kulkua tänäkin vuonna!