We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft and poses a security risk.

Please switch to current Microsoft Edge, Firefox or Chrome.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Monik Vantaa ry
Karsikkokuja 17, 1. kerros, 01360 Vantaa
info@monik-vantaa.fi

2. Tietosuojavastaava

Kadar Gelle
projektikoordinaattori, Yhteistyöllä parempi yhteisö -hanke
kadar.gelle@yhteistyolla.fi
050 5442377
Karsikkokuja 17, 1. kerros

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Nettisivun seurantatietojen raportointia sekä nettisivujen kehittämistä varten. Yhteistyöllä parempi yhteisö -hankkeen asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Monik Vantaan päävastuullisesti järjestämien tapahtumien ja koulutusten järjestämisessä tarvittavien henkilötietojen käsittely tapahtuman tiedotusta ja raportointia varten.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tai osallistujan suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö

Google Analytics ja Search Console: Verkkoanalytiikkatyökalujen keräämät anonyymit tiedot, kuten kävijämäärät, mistä maasta ja mihin aikaan he ovat sivulla käyneet, millä laitteella sivustolla on käyty ja mitä kautta käyttäjät ovat saapuneet sivustolle.

Asiakas- ja yhteystietorekisteri: sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, valokuvauslupa ja digitaalisessa muodossa olevia valokuvia ihmisistä, jotka ovat antaneet suostumuksensa, sekä muita mahdollisia välttämättömiä tietoja, joita tarvitaan asiakassuhteen ylläpitoon, yhteistyön fasilitointiin, raportointiin tai tapahtumaviestintään ja -järjestämiseen.

6. Tietojen säilytysaika

Tapahtumien osallistujatietoja käytetään tapahtuman toteuttamista ja tiedottamista varten ainoastaan siinä tapahtumassa tai tapahtumasarjassa, johon henkilö on ilmoittautunut. Niitä säilytetään, kunnes tapahtumaan liittyvät toimet on saatu loppuun. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi tapahtumaan liittyvä kysely, laskutus, seuranta, jatkotapahtuman tiedotus, palautteen kerääminen ja lisätietojen toimittaminen.

Asiakkaiden henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun asiakas on asiakassuhteessa ja niitä tarvitaan toiminnan seurantaan ja raportointiin. Henkilötiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä.

Verkkosivujen evästeet ovat voimassa joko tietyn istunnon ajan, kunnes käyttäjä sulkee selaimen, tai ne ovat pysyviä evästeitä, jotka ovat voimassa kuukausista vuosiin. Käyttäjä voi vaikuttaa tietojen säilytysaikaan tyhjentämällä evästeet selaimen asetusten avulla.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja suoraan henkilöltä itseltään ja esimerkiksi verkkolomakkeiden kautta. Nettisivujen käyttäjätietoja kerätään evästeiden sekä Google Analytics ja Search Console -analytiikkatyökalujen avulla.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin käyttöoikeus on vain Monik Vantaa ry:n palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä muihin järjestelmiin. Mikäli tapahtumiin sisältyy osallistujilta laskutettavia palveluita, voidaan tietoja luovuttaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön tukipalveluiden laskutettaviksi. Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi majoitus- ja ruokailupalveluiden järjestäjille tapahtumien järjestämisen mahdollistamiseksi. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, mutta osa järjestön käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeiden avulla kerätään tietoa siitä, miten ja milloin sivustoa käytetään. Tämän palautteen avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä ja keräämään hankkeen raportointiin tarvittavaa tietoa sivustomme käyttäjistä.

Evästeitä käyttää muun muassa verkkoanalytiikkatyökalu Google Analytics ja Search Console tilastotietojen keräämisessä, jotta kävijämääriä, sisällön kiinnostavuutta ja sivuston käyttötapoja voidaan analysoida ja raportoida. Tämän lisäksi sivustolla käytetään kolmansien osapuolien, kuten sosiaalisen median palveluiden evästeitä.  Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja eikä käyttäytymistietoa voida yhdistää tiettyyn henkilöön tai muihin henkilötietoihin.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, hän voi kieltäytyä evästeiden sallimisesta jättämättä Hyväksy-painikkeen klikkaamatta.

11. Rekisterin suojaus

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tietoja säilytetään digitaalisesti vain Monik Vantaa ry:n työntekijöiden käytössä olevissa suojatuissa pilvipalveluissa. Paperiset tiedot säilytetään lukitussa kaapissa.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai tapahtumasta/asiakkuudesta vastaavalle työntekijälle.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.9.2020.