We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft and poses a security risk.

Please switch to current Microsoft Edge, Firefox or Chrome.

Na Lingala

Mokano ya mosala ya YPY eza ya kosalisa bapaya na bibosono bamikotisa na bomoi na biso.

Litambwisi

Topesaka litambwisi mpi batoli na misala pe balotomo ya bibosono na Finlande po na bato oyo bauta na mboka bapaya. Litambwisi ya sikoyo ezopesama na monoko ya Finlande, na Anglais, pe na monoko ya Somali. Okoki kosolola na biso na telefone, na email to okoki koya kokutana na biso na bangonga ya mosala.

Benga 0505442577 banda mokolo ya Mibale kino ya Minei banda 10:00-14:00 

Yaka kotala biso na mikolo ya Minei banda 10:00−12:00 na Koivukylän avoin kohtaamispaikka na Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa.

Po na kozwa rendez-vous, benga 0505442577 to tinda email na info@yhteistyolla.fi.

Formation pe ba evenement

Topesaka formation na mimonisi ya bamboka pe na masanga na oyo etali kondima bato oyo baza bibosono. Topesaka pe batoli na misala ya bibosono na oyo etali bamposa ya sikisiki ya bapaya oyo baza bibosono. Tobongisaka pe ba evenement na bisika ya polele po na kopesa bato libaku ya kokutana na bato mosusu pe koyeba makambo mingi po na likambo wana. Soki osepeli koyeba makambo mingi, tosengi yo obenga biso.

Biloko

Tobongolaka pe tosalaka pe tosalaka biloko oyo esalisaka. Okoki komona yango awa.

Solola na biso

info@yhteistyolla.fi / 0505442577

Koivukylän avoin kohtaamispaikka, Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa