We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft and poses a security risk.

Please switch to current Microsoft Edge, Firefox or Chrome.

Koulutukset ja tapahtumat

Järjestämme eri kohderyhmille suunnattuja teemakoulutuksia sekä avoimia tapahtumia. Tulevat tapahtumat julkaistaan ajankohtaista-sivulla.
Nainen ja mies koulutuksessa.

Lähettiläskoulutukset

Koulutamme monikulttuuristen yhteisöjen ja järjestöjen edustajia vammaisten ihmisten oikeuksista ja osallisuudesta. Koulutetut henkilöt toimivat lähettiläinä yhteisöjensä ja järjestöjensä sisällä. Koulutuksen avulla yhteisöt ja järjestöt osaavat ottaa paremmin huomioon vammaisten henkilöiden osallisuuden omassa toiminnassaan.

Koulutetut lähettiläät järjestävät 1–2 koulutusta tai tilaisuutta omissa yhteisöissään. Ohjaamme lähettiläitä hankkeen aikana ja tuemme heitä tilaisuuksien järjestämisessä.

Osallistujien palautteita

– Olen erittäin tyytyväinen tähän koulutukseen.

Osaamme nyt paremmin ottaa huomioon tätä kasvavaa kohderyhmää.

(Koulutus on) avaratanut maailmankuvan.


Kaksi naista nauravat yhdessä.

Monikulttuurisuuskoulutukset

Järjestämme vammaistoimijoille ja muille vammaisia maahanmuuttajia työssään kohtaaville koulutuksia maahanmuuttajataustaisten vammaisten henkilöiden erityispiirteistä ja monikulttuurisesta kohtaamisesta. Räätälöimme 1−2 tunnin koulutuksen tilaajan tarpeiden pohjalta.

Osallistujien palautteita

Sisältö tehty hyvin ja tärkeimmät asiat tuotiin selkeästi esille. Kokonaisuudessaan hyvä paketti, jonka jaksoi keskittyneesti kuunnella alusta loppuun.

– Uusia näkökulmia, tietoa ja verkostoitumista.

– Selkeät esimerkit ja konkreettinen lähestymistapa asioihin.


Erilaisia ihmisiä kävelemässä yhdessä ja työntäen ihmistä pyörätuolissa.

Yhteisötapahtumat

Tuomme vuosittain yhteen toimijoita, aktiiveja ja muita aiheesta kiinnostuneita ihmisiä avoimissa yhteisötapahtumissa. Tapahtumat edistävät yhteisöjen, vammaisten henkilöiden sekä vammais- ja maahanmuuttajatoimijoiden kohtaamista. Ne tarjoavat tilaisuuden tutustua aiheeseen syvemmin ja luoda uusia verkostoja. 

Kysy lisää!

Haluatko tilata monikulttuurisuuskoulutuksen tai tiedustella tulevia tapahtumia? Ota meihin yhteyttä!