We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft and poses a security risk.

Please switch to current Microsoft Edge, Firefox or Chrome.

Hanke

Yhteistyöllä parempi yhteisö -hankkeen tavoitteena on edistää monikulttuuristen vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.
Poika hymyilee pyörätuolissa.

Tuemme maahanmuuttajataustaisia vammaisia henkilöitä ja erityislapsiperheitä palveluiden tavoittamisessa ja omien voimavarojen vahvistamisessa.

Edistämme yhdenvertaisuutta kouluttamalla monikulttuuristen yhteisöjen ja järjestöjen edustajia levittämään tietoa vammaisten ihmisten osallisuudesta yhteisöissään.

Parannamme myös vammaistoimijoiden valmiuksia kohdata vammaisia maahanmuuttajia kouluttamalla kuntapalveluita, järjestöjä ja muita toimijoita tunnistamaan heidän erityistarpeitaan. Yhteistyöllä rakennamme paremman, yhdenvertaisen yhteisön!

Toiminta-alueitamme ovat Vantaa, Helsinki ja Espoo. Toiminnan pohjalta kehitämme monistettavaksi sopivaa toimintamallia ja kartoitamme vammaisten maahanmuuttajien tilannetta ja tarpeita. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista vuosina 2020–2022 ja sitä vetää Moniperheet ry.