We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft and poses a security risk.

Please switch to current Microsoft Edge, Firefox or Chrome.

Haemme selvityksen tekijää

Kiinnostaako sinua perehtyä vammaisten maahanmuuttajien tilanteeseen Suomessa? Haemme selvityksen tekijää kartoittamaan tilannetta.

Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millainen tilanne maahanmuuttajataustaisilla vammaisilla ihmisillä on Suomessa, sekä arvioida, miten hyvin he pääsevät nykyisten palveluiden ja tuen piiriin. Samalla kartoitetaan heidän tarpeitaan ja tunnistetaan mahdollisuuksia palveluiden ja toiminnan kehittämiselle. Tavoitteena on, että selvityksen avulla eri toimijat pystyvät paremmin kohdentamaan palveluja tälle ryhmälle sekä suunnittelemaan toimintaa heidän tarpeidensa pohjalta.

Selvityksen tekijä tuottaa selvityksen sekä tiivistelmän selvityksen tuloksista. Selvitys tehdään haastattelemalla kohderyhmän edustajia. Hankkeen työntekijät tukevat haastateltavien löytämisessä. Selvityksessä hyödynnetään myös aikaisempaa tutkimusmateriaalia.

Selvityksen tekijälle maksetaan 5000 € projektipalkkio. Projekti alkaa 15.2. tai sopimuksen mukaan ja selvityksen tulee olla valmis vuoden 2021 loppuun mennessä. Selvitys on mahdollista tehdä muiden töiden tai opiskelujen ohella tai osana opintoihin liittyvää lopputyötä. Selvityksen tekijällä tulee olla omat ICT-välineet.

Edellytämme selvityksen tekijältä:

  • kokemusta tutkimustyöstä
  • yhteiskunta- tai sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkintoa tai pitkälle edenneitä opintoja
  • hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
  • hyviä vuorovaikutustaitoja ja kokemusta kulttuurisensitiivisestä kohtaamisesta.

Hakijalle on eduksi myös:

  • kielitaito esim. somali, arabia ja dari
  • kokemus järjestötoiminnasta
  • kotoutumis- ja/tai vammaispalvelujen tuntemus.

Hae tehtävään mahdollisimman pian, mutta viimeistään 9.2. mennessä. Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, ja suljemme haun sopivan henkilön löydyttyä. Hae paikkaa lähettämällä sähköpostiosoitteeseen info@yhteistyolla.fi 1) ansioluettelosi, 2) lyhyt tutkimussuunnitelma sekä 3) hakemuskirje, jossa tulee esiin kokemuksesi vastaavista tehtävistä.

Lisätietoja tehtävästä antaa hankekoordinaattori Kadar Gelle: kadar.gelle@yhteistyolla.fi/050 544 2377