We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft and poses a security risk.

Please switch to current Microsoft Edge, Firefox or Chrome.

فارسی

پروژه YPY – اجتماع بهتر با همکاری، مشارکت معلولین مهاجر در جامعه را به پیش می برد.

راهنمایی و مشاوره

در مورد خدمات و کمک های مختلف، راهنمایی و مشاوره در اختیار اشخاص معلول مهاجر و نزدیکان آنها قرار می دهیم. در حال حاضر مشاوره به زبان فنلاندی، سومالیایی و انگلیسی در دسترس است. می توانید به طور تلفنی یا از طریق پست الکترونیکی با ما در تماس باشید و یا در ساعات مشاوره نزد ما مراجعه کنید.

از روزهای سه شنبه تا پنجشنبه بین ساعات 10 تا 14 به شماره تلفن 2577 544 050 تلفن کنید.

بدون گرفتن وقت قبلی در روزهای پنجشنبه بین ساعات 10 تا 12 به محل اجتماعات باز کویووکوله (Koivukylä) در آدرس Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa مراجعه کنید.

با تماس با info(a)yhteistyolla.fi / 2577 544 050 وقت بگیرید.

دوره های آموزشی و رویدادها

در مورد حقوق و در مورد حقوق و مشارکت اشخاص معلول، نمایندگان اجتماعات و سازمانها را آموزش می دهیم. فعالین در زمینه معلولیت را نیز در مورد نیازهای ویژه مهاجرین معلول راهنمایی می کنیم. رویدادهای گروهی نیز برگزار می کنیم که در آنها فعالین مختلف می توانند با هم آشنا شده و در مورد موضوع بیشتر بیاموزند. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در این مورد داشته باشید، می توانید با ما تماس بگیرید.

مطالب و اطلاعات

ما برای استفاده متخصصان و مراجعین خود مطالبی را مطالب و اطلاعاتی برای استفاده اشخاص حرفه ای و ارباب رجوعان خود تولید و ترجمه می کنیم. اینها در اینجا موجودند.

تماس بگیرید

info(a)yhteistyolla.fi

2577 544 050

محل اجتماعات باز کویووکوله (Koivukylä)،

Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa