We kindly inform that your browser is no longer supported by Microsoft and poses a security risk.

Please switch to current Microsoft Edge, Firefox or Chrome.

Edistämme monikulttuuristen vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Tarjoamme ohjausta
ja neuvontaa

Annamme henkilökohtaista palveluohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajataustaisille vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen. Neuvontaa on saatavilla suomeksi, somaliksi ja englanniksi.

Lue lisää

Järjestämme koulutuksia
ja tapahtumia

Koulutamme monikulttuurisia yhteisöjä ja järjestöjä vammaisten henkilöiden osallisuudesta ja parannamme vammaistoimijoiden valmiuksia kohdata monikulttuurisia vammaisia henkilöitä. Yhteisötapahtumissamme tuomme ihmisiä yhteen aiheen äärelle.

Lue lisää

Tuemme perheitä

Järjestämme tukitoimintaa monikulttuurisille erityislapsiperheille vahvistaen koko perheen voimavaroja.

Lue lisää

Tuotamme ja käännämme materiaaleja

Tarjoamme materiaaleja ammattilaisten ja asiakkaidemme käyttöön.

Materiaalipankkiin